Pénzügyekben is otthon vagyunk.

Adatvédelmi tájékoztató

A HC Központ Kft. tájékoztatja a szolgáltatása iránt érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

név, irányítószám, telefonszám

2. Az adatkezelés célja

  • Közvetlen kapcsolatfelvétel: Érdeklődés esetén szolgáltatásunk igénybevétele érdekében
  • Marketing tevékenység végzése: szolgáltatásunkról illetve a velünk szerződésben álló pénzügyi intézmények termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos, illetve a velünk szerződésben álló más egyéb vállalkozások termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatosan direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailben, telefonon, hírlevél küldésével,
  • Szolgáltatásaink fejlesztése: elégedettségi kérdőív megküldése a szolgáltatásunk fejlesztése érdekében, elemzések készítése piaci elemzés, piackutatás végzése

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődők önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az érdeklődő adatszolgáltatásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.

6. Az adatkezelés módja

A megadott személyes adatokat a HC Központ Kft adatbázisban rögzítik. Az adatbázis adataihoz a HC Központ Kft-n kívül a vele szerződéses jogviszonyban álló, az MNB felügyeleti nyilvántartásában regisztrált alügynökök férhetnek hozzá.

7. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá
bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését az info.ocpenzugyek@oc.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A HC Központ Kft a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a HC Központ Kft  az info.ocpenzugyek@oc.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, e-mail levelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, marketing megkeresések küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.